Lopende klinische studies

Behandeling met abatacept

Het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren zoekt patiënten met het primaire syndroom van Sjögren voor een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van behandeling met abatacept bij patiënten met het primaire syndroom van Sjögren (ASAPIII studie).

Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek, en de in- en exclusiecriteria. Het onderzoeksdesign is tevens te vinden op clinicaltrials.gov.

Om voldoende patiënten te kunnen includeren, hebben we uw hulp nodig. Op basis van de in- en exclusiecriteria kunt u beoordelen of uw patiënt mogelijk in aanmerking komt voor het onderzoek. Zo ja, zou u uw patiënt naar ons willen verwijzen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers via de e-mail sjogrenonderzoek@reuma.umcg.nl.

Coördinatoren:

Prof. dr. H. Bootsma, reumatoloog en hoofdonderzoeker

Drs. J.F. van Nimwegen, arts-onderzoeker

Drs. G.S. van Zuiden, verpleegkundig specialist