Lopende klinische studies

Momenteel zijn er in ons centrum geen klinische studies gaande.