Verwezen worden

Aanmelding bij het Sjögren team vindt plaats via een verwijsbrief, welke geschreven kan worden door uw medisch specialist of huisarts. Zonder verwijsbrief is een afspraak niet mogelijk. Het aantal verwijzingen naar ons team is sterk toegenomen in de afgelopen jaren, met als gevolg dat onze wachtlijst momenteel langer is dan voorheen. Om de wachtlijst beheersbaar te houden kunt u daarom het advies krijgen om eerst een reumatoloog in uw woonomgeving te raadplegen wanneer u klachten heeft die mogelijk kunnen passen bij het syndroom van Sjögren. Deze reumatoloog kan een eerste inschatting maken van uw klachten. Wanneer de verdenking op het syndroom van Sjögren wordt bevestigd, kunt u met deze gegevens opnieuw worden verwezen naar ons centrum. Indien er sprake is van een situatie die spoedige beoordeling vraagt, dan kan uw arts telefonisch contact met ons opnemen.