Nieuws

Vrijdag 30 november heeft Prof. Bootsma van het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren een uur lang live vragen van patiënten beantwoord. Dit ging via de Facebook van ReumaNederland. Heb jij vragen over het syndroom van Sjögren? Misschien zijn ze hier terug te vinden in het interview. Klik hier om het vragenuur terug te kijken....

Gwenny Verstappen heeft op 6 oktober de Ronald Hené publieksprijs gewonnen met haar voordracht aan de Nationale Sjögren Patiënten Vereniging. Daarnaast heeft ze de prijs van beste proefschrift mogen ontvangen van de Vereniging Medisch Tandheelkundige interactie. De voordracht is hier te vinden  ...

Research Highlight in Nature Reviews Rheumatology. "Over the past 25 years, theories around the cause of salivary gland hypofunction, a major clinical manifestation of primary Sjögren syndrome (pSS), have steadily moved away from inflammation towards other possible factors, including salivary gland stem cells. Now, in the first study of its kind, salivary gland stem cells from patients with pSS have been isolated and characterized, revealing a prematurely aged, senescent phenotype." Klik hier voor het volledige artikel ...

Op 2 juli jl. is Gwenny Verstappen cum laude gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld: ’T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren’s syndrome: biomarker and target for treatment’. Zij voerde het onderzoek uit binnen het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren van het Universitair Medisch Centrum Groningen, onder begeleiding van Prof. Dr. Hendrika Bootsma, Prof. Dr. Frans Kroese en Prof. Dr. Arjan Vissink. Een belangrijke bevinding is dat een verhoogde frequentie van T folliculaire helper (Tfh) cellen in het bloed van patiënten met Sjögren een biomarker vormt voor systemische ziekteactiviteit en dat het aantal Tfh cellen afneemt als gevolg van immunotherapie met rituximab of abatacept....

Een Nederlands artikel in het Pharmaceutisch weekblad over de multidisciplinaire aanpak in het Universitair Medisch centrum Groningen bij het Syndroom van Sjögren. ’s Nachts meermaals wakker worden met een droge mond, het gevoel alsof er zandkorrels in je ogen zitten en een continu schrale huid: uitingen van de systemische auto-immuunziekte Syndroom van Sjögren. Reumatoloog en hoogleraar Hendrika Bootsma leidt het expertisecentrum voor deze ziekte. “Het allerergste vinden patiënten de invaliderende vermoeidheid.” Klik hier voor volledige artikel...

  Gwenny Verstappen van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG heeft een Rubicon Award gekregen van ZonMW. Ze richt zich in haar onderzoek op het syndroom van Sjögren. Bij deze auto-immuunziekte keren lymfocyten, cellen van het afweersysteem, zich tegen het eigen lichaam. Zij gaat bestuderen waarom lymfocyten ontsporen bij de ziekte van Sjögren en welke moleculen geremd moeten worden om deze patiënten te behandelen. Nieuwe handvatten Zon MW oordeelt dat het voorstel adequaat is uitgewerkt om mogelijke mechanismen te verklaren die ten grondslag liggen aan het syndroom van Sjögren. Volgens de commissie kan dit nieuwe handvatten bieden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en effectieve behandeling van deze ziekte. Belangrijke opstap Het ZonMW-programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. Verstappen ontvangt hiervoor een beurs van ongeveer €70.000,-; zij gaat onderzoek doen aan de Walter and Eliza Hall lnstitute of Medical...

Sarah Pringle heeft met haar poster 'Exhaustion of salivary gland stem cells causes hyposalication in primary Sjögren’s syndrome' de prijs gewonnen voor de beste poster op de naajaarsdagen van de NVR. Naar aanleiding hiervan is er een artikel over haar en haar poster geschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie. Klik hier voor het artikel van de NTR...

Deze week is de 100e patiënt toegevoegd aan het RESULT cohort. Hierin volgen we een groot aantal Sjögren patiënten gedurende 10 jaar. Hierbij wordt onderzocht welke factoren het beloop van het syndroom van Sjögren bepalen en of hierin voorspellende factoren aan te wijzen zijn. Het doel is beter te voorspellen welke behandeling succesvol zal zijn bij een patiënt, zodat patiënten in de toekomst gerichter behandeld kunnen worden. Ook kijken de onderzoekers of met echografie van de speekselklieren goed kan worden vastgesteld of iemand de ziekte heeft en hoe actief de ziekte is....

Programma Landelijke Contact- en Informatiedag 7 oktober 2017 10.15 uur Ontvangst met koffie en thee en Informatiemarkt 11.00 uur Opening door Annemiek Heemskerk, benoeming Joop Volkers tot bestuurslid 11.05 - 11.30 uur De toekomst van het syndroom van Sjögren in een notendop door prof. dr. T. Radstake en drs. S. Blokland 11.40 - 12.20 uur Workshopronde 1 12.30 - 13.30 uur Lunchpauze en Informatiemarkt 13.30 - 14.30 uur Vragenrondje medisch adviseurs 14.40 - 15.20 uur Workshopronde 2 15.30 - 16.00 uur Theatervoorstelling 16.00 uur Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje   Workshops Uw gebit, een kostbaar bezit!* dr. W.W.I. Kalk Sjögren en seks, (hoe) gaat dat samen? dr. E. Bossema en dr. N. van Leeuwen Werk, ziekte, afkeuring J. Mooi Wat zou de gemiddelde Sjögrenpatiënt kunnen doen aan moeheid? prof. dr. R. Geenen Op weg naar een Zorgpad Sjögren in het UMC Utrecht dr. A.A. Kruize, drs. E. van der Heijden, drs. S. Blokland Hoe leer ik omgaan met mijn ziekte* C....