Verwijzen

Voorbereiding op verwijzen

Wanneer u een patiënt verwijst waarvan u vermoedt dat hij of zij lijdt aan het syndroom van Sjögren dan zouden wij van u graag, indien beschikbaar, de volgende specifieke informatie ontvangen:

  • Hoe lang heeft de patiënt al droge ogen?
  • Hoe lang heeft de patiënt al een droge mond?
  • Zijn er oogtesten uitgevoerd? Zo ja, welke en wat was de uitslag?
  • Is er een speekselklierbiopt genomen? Zo ja, door wie, van welke speekselklier en wat was de uitslag?
  • Is er serologisch onderzoek verricht? Zo ja, was de patiënt SS-A positief?

Wilt u uw patiënten ook verzoeken om een recente medicatielijst mee te nemen?

Verwijzingen kunt u verzenden via ZorgDomein of naar het volgende post adres sturen:

UMCG
Polikliniek Systeemziekten
Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie
Huispostcode AA20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen