Uitkomsten Abatacept Studie

Uitkomsten Abatacept Studie

In deze video opname kunt u kijken naar een presentatie, waarin de uitkomsten van de abatacept studie worden besproken. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van behandeling met abatacept (Orencia) bij het primaire syndroom van Sjögren (ASAP III studie). Wij hadden deze gegevens graag met u gedeeld tijdens een fysieke bijeenkomst, maar helaas gaat dat nu niet. Om u niet langer te laten wachten, hebben wij ervoor gekozen de gegevens op deze manier met u te delen.

Uitkomsten Abatacept Studie.