Links

logo-reumatologie-klein2

Reumatologie Groningen

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie in het UMCG houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van systemische autoimmuunziekten (zoals SLE, Sjögren en vasculitis), amyloidose, spondylartropathie, afweerstoornissen en reumatische aandoeningen (zoals reumatoïde artritis).
Website: www.reumatologiegroningen.nl

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP) geeft informatie, behartigt belangen van leden en bevordert lotgenotencontact. Zij stelt brochures beschikbaar en geeft het kwartaalblad ‘n Ogenblikje uit. De NVSP organiseert jaarlijks de Landelijke Contact- en Informatiedag voor en door lotgenoten en artsen met lezingen, workshops en een artsenforum. De NVSP wordt bijgestaan door een medische adviescommissie, bestaande uit professionals op het gebied van het syndroom van Sjögren.
Website: www.NVSP.nl

Sjögren’s Syndrome Foundation

De Sjögren’s Syndrome Foundation is de enige Amerikaanse non-profit organisatie die zich richt op onderzoek, onderwijs en bekendheid creëren rondom het syndroom van Sjögren.
Website: www.sjogrens.org

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), voor algemene informatie over het ziekenhuis verwijzen u door naar de website van het UMCG.
Website: www.UMCG.nl

Mijn UMCG

mijnUMCG is het online patiëntenportaal van het UMCG. U kunt een deel van uw medische gegevens bekijken in dit beveiligde portaal. Bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, uw afspraken en uw ziektegeschiedenis.

website: mijn.umcg.nl

logoreumafonds_klein

Reumafonds

Het Reumafonds is er voor alle Nederlanders met een vorm van reuma. Dit doen zij door middel van het geven van voorlichting, advies, steun én een stem in de maatschappij, dit allemaal om de kwaliteit van het leven van de mensen met reuma te verbeteren. Daarnaast wordt er samengewerkt met wetenschappers, zorgverleners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Website: www.reumafonds.nl