Algemene informatie

Het expertisecentrum

Het expertisecentrum syndroom van Sjögren is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en is erkend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) . Het centrum beschikt over een zorgtraject waarin jaarlijks 400 Sjögren patiënten behandeld worden.

Om te realiseren dat patiënten met (verdenking op) het syndroom van Sjögren de beste behandeling krijgen, werken verschillende disciplines in het zorgtraject nauw met elkaar samen. Deze disciplines zijn de reumatologie en klinisch immunologie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde, hematologie en pathologie. De betrokken medisch specialisten richten zich vanuit hun afdelingen nadrukkelijk op de behandeling van de patiënt.

In het traject wordt ervoor gezorgd dat patiënten op één dag gezien kunnen worden door verschillende medisch specialisten. Er kunnen dan meerdere diagnostische onderzoeken op die dag plaatsvinden, waardoor patiënten efficiënter gediagnosticeerd en geholpen kunnen worden.

Het expertisecentrum met een zorgtraject voor het syndroom van Sjögren is uniek voor Nederland, maar ook internationaal. Wanneer er verdenking bestaat op het syndroom van Sjögren kan er naar het centrum verwezen worden.

In het expertisecentrum wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het syndroom van Sjögren. Een belangrijk deel hiervan zijn klinische studies waar Sjögren patiënten aan kunnen deelnemen.