Zorgtraject

Wanneer u last heeft van typische Sjögren klachten, raden wij u aan om eerst naar uw huisarts te gaan. De huisarts kan u daarna doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Eerste bezoek

Voor de beoordeling van uw klachten hebben de artsen een aantal basisgegevens van u nodig. Tijdens uw eerste bezoek aan het ziekenhuis worden daarom twee onderzoeken verricht: Er wordt bloed afgenomen op de prikpoli van de afdeling Systeemziekten en op de afdeling Mondziekten Kaak-en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) neemt de mondhygiënist speeksel bij u af. Tijdens uw eerste bezoek ziet u geen arts.

Tweede bezoek

Voor het tweede bezoek krijgt u drie afspraken. U wordt gezien door de internist-reumatoloog en/of de verpleegkundig specialist, de kaakchirurg en de oogarts. De uitslagen van de onderzoeken die tijdens uw eerste bezoek zijn gedaan worden met u besproken. Tevens wordt op dezelfde dag op de afdeling Systeemziekten een echo-onderzoek van uw speekselklieren uitgevoerd. Op de afspraakbrieven, die u thuisgestuurd krijgt, staat waar u zich voor de verschillende polikliniekbezoeken moet melden. Zou u een volledig overzicht van door u gebruikte medicatie willen meenemen? Een kopie hiervan kunt u opvragen bij uw apotheek. Wanneer de uitslagen passen bij het syndroom van Sjögren wordt een afspraak met u gemaakt voor een vervolgonderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt er een stukje weefsel uit de oorspeekselklier weggenomen (een parotisbiopsie, de uitleg van dit onderzoek vindt u verderop in deze folder). Soms wordt er ook in overleg met u voor gekozen om een biopsie van de speekselkliertjes in de lip te nemen.

Wanneer de uitslagen van het speeksel- en bloedonderzoek niet passen bij het syndroom van Sjögren wordt geen verder onderzoek verricht. Er wordt dan een individueel plan met u opgesteld. Tijdens het afrondende gesprek met de internist-reumatoloog wordt dit met u besproken.
Wanneer de uitslag van het laatste onderzoek bekend is krijgt u een afspraak bij de internist-reumatoloog en/of de verpleegkundig specialist. Deze bespreekt de conclusies van het Sjögrenteam met u. Ook het vervolgbeleid wordt dan met u besproken.

Vervolgafspraken

Wanneer na al deze onderzoeken het syndroom van Sjögren bij u wordt vastgesteld, worden volgens een vast schema vervolgafspraken met u gemaakt. U gaat twee maal per jaar voor controle naar de internist-reumatoloog en/of de verpleegkundig specialist, één maal per jaar naar de mondhygiënist of kaakchirurg, en één maal per jaar naar de oogarts . Deze afspraken zijn op donderdag. Het streven is om de afspraken op dezelfde dag te plannen. De onderzoeken die eerder in deze folder zijn besproken worden alleen herhaald als daar een reden voor is. De internist-reumatoloog en/of de verpleegkundig specialist neemt tijdens elke controle wel bloed af voor onderzoek.

Hieronder vindt u de schematische weergave van het zorgtraject.

Zorgtraject stroomdiagram