Contact

Contactgegevens en routes

Algemeen adres UMCG

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Telefoon: 050 361 61 61

Post adres Reumatologie en Klinische Immunologie:

UMCG
Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie
Huispostcode AA20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contactgevens expertisecentrum

Het expertisecentrum syndroom van Sjögren valt onder de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie. Via onderstaande gegevens kunt u hiermee in contact komen:
E-mail: expertisecentrum-sjogren@umcg.nl

Polikliniek Systeemziekten

Fonteinstraat 13
Fonteinstraat 13 is te vinden via route 1.5. U bereikt de polikliniek Reumatologie via de hoofdingang van het UMCG. De begane grond is opgedeeld in binnenstraten. U gaat linksaf naar de Fonteinstraat en loopt rechtdoor totdat u links nummer 13 ziet, boven de deur staat: Polikliniek Long- en Systeemziekten. Hier gaat u naar binnen en meldt u zich aan bij het scherm in het midden van de wachtkamer.

Polikliniek MKA-chirurgie

Poortweg 2
Voor de speekselafname gaat u naar de poliklinkiek voor Mondziekten, Kaak-en Aangezichts (MKA) chirurgie. U bereikt de polikliniek via de hoofdingang van het UMCG. U gaat rechtsaf naar de Poortweg en loopt door tot u nummer 2 ziet, dit is aan het begin van de Poortweg. Hier gaat u naar binnen en meldt u zich bij de balie.

Polikliniek Oogheelkunde

Poortweg 6
U bereikt de polikliniek Oogheelkunde via de hoofdingang van het UMCG. De begane grond is opgedeeld in binnenstraten. Vanuit de centrale hal gezien, de tweede polikliniek aan uw rechterhand is die van Oogheelkunde, op nummer 6.

Polikliniek kindergeneeskunde

Poortweg 14

U bereikt de polikliniek kindergeneeskunde via de hoofdingang van het UMCG. De begane grond is opgedeeld in binnenstraten. U gaat rechtsaf naar de Poortweg en loopt rechtdoor totdat u rechts nummer 14 ziet. Boven de deur staat: Beatrix Kinder Ziekenhuis (BKZ). Hier gaat u naar binnen en meldt u zich aan bij de balie.

Postadres Kinderreumatologie

UMCG
Afdeling kinderreumatologie
Huispostcode CA53
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contactgegevens expertisecentrum voor kinderen:

Het expertisecentrum voor kinderen met het syndroom van Sjögren valt onder de afdeling Kinderreumatologie. Via onderstaande gegevens kunt u hiermee in contact komen:
E-mail: kinderreumatologie@umcg.nl

 

Klik op de onderstaande knop om een plattegrond van het UMCG te openen.