Omgaan met Sjögren

De diagnose syndroom van Sjögren heeft grote impact op het leven van patiënten en hun naasten. Het hebben van Sjögren heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar heeft ook gevolgen op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, onzekerheid over de toekomst, veranderingen in relaties en vriendschappen, maatschappelijke positie, financiële positie en werk.

Vaak vinden patiënten zelf een nieuwe balans met hulp van hun omgeving. Soms kan hulp van bijvoorbeeld een psycholoog nodig zijn om deze balans te hervinden. Wij streven ernaar om deze ingrijpende gevolgen voor het persoonlijk leven van de patiënt, diens partner, familie en vrienden, te integreren in de zorg voor de lichamelijke gevolgen van het syndroom van Sjögren.