Onderzoek coronavaccinatie van start

Onderzoek coronavaccinatie van start

Vanaf 1 april is in het Universitair Medisch Centrum Groningen een onderzoek gestart om de afweerreactie na coronavaccinatie te bestuderen in patiënten met het syndroom van Sjögren. In het onderzoek zullen 120 patiënten met het primaire syndroom van Sjögren en 60 gezonde personen worden geïncludeerd. Ten eerste zal bekeken worden of patiënten met Sjögren, zoals verwacht, een goede afweerrespons ontwikkelen na corona vaccinatie. Hiervoor zal de hoeveelheid aangemaakte antistoffen gericht tegen het coronavirus worden vergeleken tussen Sjögren patiënten en gezonde personen. De hoeveelheid antistoffen wordt gemeten in een paar druppels bloed die deelnemers thuis afnemen met een vingerprik. Ook zal in een kleinere groep deelnemers onderzoek worden gedaan naar specifieke afweercellen die worden gevormd na vaccinatie. Tenslotte zullen patiënten tot 12 maanden na vaccinatie gevolgd worden om te bekijken of zij beschermd zijn tegen corona infectie. Naast effectiviteit zal ook de veiligheid van coronavaccinatie worden onderzocht, door de bijwerkingen uit te vragen in beide onderzoeksgroepen. Bij patiënten zal ook het beloop van de patiënt-gerapporteerde ziekteactiviteit van de Sjögren gedurende deze periode worden onderzocht.

Op dit moment kunnen om logistieke redenen alleen patiënten die onder behandeling zijn in het UMCG deelnemen aan de studie, waarbij deelnemers van 60 jaar of ouder als eerste worden geïncludeerd. Als u vragen heeft over de studie, dan kunt u een e-mail sturen naar: expertisecentrum-sjogren@umcg.nl De resultaten zullen na afloop worden gepubliceerd op de website van de NVSP (nvsp.nl) en het UMCG Expertisecentrum Sjögren (sjogrenexpertisecentrum.nl). Deze studie is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de NVSP