Rubicon Award voor Gwenny Verstappen

Rubicon Award voor Gwenny Verstappen

 

Gwenny Verstappen van de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG heeft een Rubicon Award gekregen van ZonMW.
Ze richt zich in haar onderzoek op het syndroom van Sjögren. Bij deze auto-immuunziekte keren lymfocyten, cellen van het afweersysteem, zich tegen het eigen lichaam. Zij gaat bestuderen waarom lymfocyten ontsporen bij de ziekte van Sjögren en welke moleculen geremd moeten worden om deze patiënten te behandelen.

Nieuwe handvatten
Zon MW oordeelt dat het voorstel adequaat is uitgewerkt om mogelijke mechanismen te verklaren die ten grondslag liggen aan het syndroom van Sjögren. Volgens de commissie kan dit nieuwe handvatten bieden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en effectieve behandeling van deze ziekte.

Belangrijke opstap
Het ZonMW-programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. Verstappen ontvangt hiervoor een beurs van ongeveer €70.000,-; zij gaat onderzoek doen aan de Walter and Eliza Hall lnstitute of Medical Research (WEHI) in Melbourne, Australia.