Het expertisecentrum

Het expertisecentrum syndroom van Sjögren is onderdeel van het universitair medisch centrum Groningen (UMCG). Het centrum beschikt over een zorgtraject waarin jaarlijks 400 Sjögren patiënten behandeld worden.

Om te zorgen dat patiënten met (verdenking op) het syndroom van Sjögren de beste behandeling krijgen, werken verschillende disciplines in het zorgtraject nauw samen. Hieronder valt de reumatologie en klinisch immunologie, mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie, oogheelkunde, hematologie en pathologie. De betrokken specialisten richten zich vanuit hun respectievelijke afdelingen nadrukkelijk op de behandeling van de patiënt.

In het traject wordt ervoor gezorgd dat patiënten op één dag gezien kunnen worden door verschillende specialisten. Er kunnen dan meerdere diagnostische onderzoeken op die dag plaatsvinden, waardoor patiënten efficiënter geholpen en diagnosticeert kunnen worden.

Het expertisecentrum met een zorgtraject voor het syndroom van Sjögren is uniek voor Nederland, maar ook internationaal. Wanneer er verdenking bestaat op het syndroom van Sjögren, kan er naar het centrum verwezen worden zodat de patiënt snel gediagnosticeerd kan worden en er snel een behandeling gestart kan worden.

In het expertise centrum wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het syndroom van Sjögren. Een deel hiervan zijn klinische studies waar Sjögren patiënten eventueel aan kunnen deelnemen.