Cum laude

Cum laude

Op 2 juli jl. is Gwenny Verstappen cum laude gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld: ’T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren’s syndrome: biomarker and target for treatment’. Zij voerde het onderzoek uit binnen het Expertisecentrum Syndroom van Sjögren van het Universitair Medisch Centrum Groningen, onder begeleiding van Prof. Dr. Hendrika Bootsma, Prof. Dr. Frans Kroese en Prof. Dr. Arjan Vissink. Een belangrijke bevinding is dat een verhoogde frequentie van T folliculaire helper (Tfh) cellen in het bloed van patiënten met Sjögren een biomarker vormt voor systemische ziekteactiviteit en dat het aantal Tfh cellen afneemt als gevolg van immunotherapie met rituximab of abatacept.